Chudoba

Chudoba patří k jednomu z nejčastěji skloňovaným problémům současnosti, ovšem její vznik můžeme datovat s rozvojem civilizované společnosti. 

Jak probíhají vědecké diskurze o chudobě? Čtěte zde