Cílová skupina 

Cílová skupina, ke které směřujeme naše projekty jsou děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit dále (SVL) počínaje 0,5 rokem, až do doby ukončení jejich studia. Projektové aktivity plánujeme již pro ty nejmenší, tedy pro ty, kteří se zatím jenom "usmívají a koulí očima" až po ty, kteří řeší kam po základní škole.

Věnujeme se i rodičům. Rozvoj rodičovských kompetencí řadíme k top prioritám a věříme, že společné úsilí s rodiči násobí efektivitu naší práce s dětmi a mládeží.

Zobrazit více