Minulé projekty

Spolu do školky - continued

Projekt byl zaměřen na děti žijících v sociálně vyloučených lokalitách Poruba - Dělnická a v Přívoze - Palackého. Cílem projektu bylo připravit děti na vstup do nesegregovaných škol a jejich úspěšném setrvání v nich. 

Projekt byl realizována po období dvou let prostřednictvím projektových aktivit jako je např Mamaclub (miniškolka vedená pedagogem, Your Stroy  - zvyšováním rodičovských kompetencí, zápisy do do nesegregovaných mateřských a základních škol. 

Více o projektu se můžete dočíst ve výroční zprávě za rok 2020

Rychlá pomoc 

Tento projekt byl realizován na podporu rodin, které se během pandemické krize ocitly ve finanční a materiální krizi. Cílem projektu bylo pomoct stabilizovat rodinu pomocí finanční i materiální podpory.

Více o projektu se můžete dočíst ve výroční zprávě za rok 2020