„Dějiny nejsou přece "jinde"! Jsou tady, děláme je my všichni…; naše každodenní dobré či špatné počínání je jejich konstruktivní součástí; život není vně dějin a dějiny nejsou vně života.“  - Karl Raimund Popper. 

Historie organizace


Historie Belezy se datuje k roku 2010, kdy původně vznikla jako Beleza - Ostrava o.s.  První aktivitou sdružení byl fotbal a doučovaní. Registrace do Českomoravského fotbalového umožnilo účast v rámci městské fotbalové soutěže. Krátce na to jsme zahájili doučování a aktivity sdružení se týkaly především těchto dvou činností. 

První větší projekt "Spolu do školky"  byl plánován v roce 2012 a v roce 2013 byl podpořen nadací Roma Education Fund Budapest (dále jen REF)  a magistrátem města Ostravy. Byl směřován k dětem předškolního věku a připravoval děti do mateřských škol a na zápisy do nesegregovaných základních škol. Projekt trval do roku 2015 a v dalším roce byl opět podpořen Roma Education Fund. V roce 2015 byly díky dotaci MŠMT dopolední aktivity rozšířeny i o aktivity odpolední. Ty kromě doučování přinesly i sportovní aktivity. O rok později se k podpoře připojila i Nadace Albatros. 

I v následujícím roce 2016 byl podpořen projekt Spolu do školky 2 nadací Albatros a REF a pokračovalo se v práci s předškolními a školními dětmi. Organizace navázala spolupráci s Ostravskou univerzitou a rámci aktivit docházeli studenti OU doučovat děti školního věku. Na doučování docházeli především děti, které byly zahrnuté do městské fotbalové soutěže Fotbalové asociace České republiky (FAČR). 

Dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnosti od 1.1.2014 došlo ke zrušení dosud platného zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. Pro mnoho sdružení, která v tu dobu působila na trhu, to byla výrazná změna, která jim přinesla mnoho nové administrativy. Stejně tak to bylo i u nás.  Do tří let (do 1.1.2017) měly spolky povinnost přizpůsobit stanovy nové právní úpravě a odstranit vše, co nebylo souladu s novým občanským zákoníkem. Ustanovení, která NOZ odporovala, okamžitě pozbývají své platnosti. Změny se týkaly  také názvu, které bylo nutné pozměnit z občanského sdružení na spolek. Vedeni Belezy se rozhodly pro zřízení nové organizace s novým názvem, která bude svým posláním i činnosti navazovat na původní  aktivity a cíle. 

V roce 2017 se působnost organizace rozšířila i do lokality Ostrava - Přívoz (Palackého). O rok později ukončila působení v Ostravě - Porubě. 

V roce 2020 díky koronavirové krizi přerušila činnost s projektem určným pro předškolní děti. Při prvním rozvolnění byl realizován projekt "Rychlá pomoc", který byl zaměřen na zmírnění dopadu následků krize.  Zároveň v období zápisů do MŠ a ZŠ byly klientům poskytování informace a další služby. 

V roce 2021 se vedení organizace rozhodlo pro hlubší analýzu své činnosti, což vyústilo vyústilo v nové cíle a nový způsob organizace práce.