Naším posláním je vytvořit výchovné a vzdělávací prostředí, ve kterém mají všechny děti a nejenom ony šanci pro lepší život.

Naše hodnoty

Důvěra: poctivost, čestnost, fair play, transparentnost... nejsou to pro nás pouze slova, jednáme podle nich

Přátelskost: přijetí, respekt a ohleduplnost k lidem i přestože mají odlišné názory a postoje

Otevřenost: jsme otevřeni novým přístupům a metodám, těšíme se z nových výzev

Proaktivita: neváháme podat pomocnou ruku, kde je třeba; hledáme jinou nebo novou cestu, když původní cesta nikam nevede

Spolupráce: mnoho z nás má podobný cíl, a proto se rádi navzájem podpoříme

 Způsob práce: 

Vzdělávaní a výchova dětí ze sociálně vyloučených lokalit oplývají nespočetnými objevených i neobjevených, popsaných i nepopsaných mechanismů, které ovlivňují jejich úspěšnost.

Historie vzdělávání však nemá mnoho úspěšných konceptů pro tuto cílovou skupinu, a proto jsou školní výsledky těchto dětí velmi slabé a studium končí neúspěšně. Stejné to je v lokalitě Ostrava - Přívoz.

Práce organizace Beleza - Mamaclub, z.s.  reaguje na potřeby a rizika dětí, které podmiňují jejich vývojově edukační rozvoj (osobnostní, intelektuální, sociální, zdravotní). Pracovníci předkládají koncepty práce s dětmi ze SVL Palackého v Ostravě s cílem o pokrytí všech nejvýznamnějších oblastí (vývojový, sociální ve vztahu k blízkému okolí, sociální ve vztahu k majoritě, intelektuální, preventivní, hodnotový), jenž jsou rozhodující v úspěšnosti vzdělávání dětí v nesegregovaných základních školách.

Beleza - Mamamclub, z.s. motivuje osobním příkladem. Management organizace je zastoupen Romy, což je jedním z nejzákladnější a nejdůležitějších argumentů, že vzdělání je jedním z nejvýznamnějších způsobů, jak dosáhnout společenského zařazení a profesního uplatnění šťastnějšího života.