Projekt Pheňora

Co je projekt Pheňora? 

Tento projekt je zaměřen na péči a vzdělání miminek a jejich maminek, posilování rodičovských kompetencí a zmocňování rodin v generační chudobě. 

S miminky provádíme výukové lekce, jejichž součástí jsou karty Play Wisely. Také s nimi procvičujeme jemnou a hrubou motoriku (práce s rukou, prsty, nebo s celým tělem) a následně je dětem předčítána knížka, aby si rozšiřovaly slovní zásobu. Zároveň se věnujeme také maminkám. Mohou se na nás obrátit s otázkami ohledně péče o miminko, nebo s nepravdami, které kolují rodinami po generace.  Pheňori je tady pro maminku. Je jí kamarádkou, důvěrnicí a osobou, které se může svěřit. Pheňori, dochází za miminkem vždy 1x týdně. Lekce trvá přibližně 30 minut, ale délka se přizpůsobí dle věku dítěte. 

Cílem je dosažení rozvoje schopností nutných pro úspěch v osobním i profesním životě.

Pilotní délka projektu je 24 měsíců, tj. od 1.4.2022 do 31.3.2023.

Pokud Vás budou zajímat podrobnější informace, kontaktuje Mgr. Štefana Grinvalského, mob. 733 540 630.

Projekt podpořil Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Committee od Good Will - the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens' active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.


Součástí projektu jsou i rodičovské kluby. Jde o neformální setkání maminek zapojených v projektu Pheňora u kávy, čaje a koláče, které se konají každý měsíc. Na takových setkáních se probírají aktuální témata, která maminky zajímají, vyměňují se rady a prostě se společně relaxuje. Často jsou přítomny i děti, takže o zábavu bývá postaráno.